Project management

Als project manager ontzorg ik de
opdrachtgever van het project. U heeft de keuze in hoeverre u zelf betrokken wilt zijn bij het traject van het project. Dit kan inhouden dat u alleen advies over een project wilt hebben tot het totaal uit handen geven hiervan. Op de pagina projecten treft u voorbeelden aan van uitgevoerde projecten.

Interim management

Herkent u dit?
Een functionaris is door omstandigheden weggevallen en u zoekt continuïteit, zonder langdurig commitment of u heeft tijdelijk behoefte aan wat extra capaciteit, maar u heeft niet de tijd voor een uitvoerige inwerkperiode.

Met Lüchtenborg Advies kiest u voor commitment, enthousiasme en gedrevenheid. Ik ga uit van het principe dat alle stakeholders even belangrijk zijn en dezelfde aandacht moeten krijgen: klanten en medewerkers. Bij tijdelijke functievervulling via Lüchtenborg Advies kunt u rekenen op ervaren inzet met oog voor het menselijk aspect.

Advisering

In de afgelopen jaren heb ik een groot aantal partijen geadviseerd. Hierbij kunt u denken aan lokale en provinciale overheden, bedrijven, stichtingen en verenigingen.

Uw adviesbureau voor zaken op het gebied van milieu, ruimtelijke ontwikkeling en economie.
Ook voor subsidie- en fondsenwerving.